Informasjon om drivhuseffekten.

Drivhuseffekten.com

Velkommen til drivhuseffekten.com

 

Hvor alvorlig er drivhuseffekten?

 

Drivhuseffekten er kanskje den største trusselen menneskeheten står ovenfor i menneskehetens historie. Til tross for dette har folk vanskelig for å ta inn over seg hvilken belastning de utsetter jorden for hver gang de setter seg på et fly, starter bilen, kjøper unødvendige ting o.s.v. Denne guiden om drivhuseffekten er dog ikke ment som en formaning til å gå tilbake til livsstilen vi hadde for flere hundre år siden. På den annen side er det helt klart at det er forbruk av fossilt brensel som sørger for drivhuseffekten og at dette forbruket av forsilt brensel ideelt sett snarest bør stoppes fullstendig for å stoppe drivhuseffekten. Drastiske tiltak er helt nødvendig enten man liker det eller ikke for at vi skal rekke å stoppe drivhuseffekten før det er for sent.

 

Drivhuseffekten er selvforsterkende og blir en større trussel for oss fra dag til dag. Hver enkelt av oss kan med forholdsvis enkle grep halvere vår belastning på kloden og dermed bremse drivhuseffekten med å foreta en del relativt enkle Co2 besparende tiltak. Det er imidlertid ingen umulighet å bli fullstendig klimanøytral i dagens samfunn da man enkelt kan "jukse" ved å kjøpe klimakvoter. Juks må dette imidlertid ikke ses på da resultatet er like utslagsgivende som om man kuttet eget co2 forbruk relatert til fossilt brensel helt.

 

Hva er hensikten med klimakvoter?

 

Ved å kjøpe klimakvoter kan du sørge for at det et annen sted på kloden igangsettes Co2 besparende tiltak, som for eksempel etterisolering av hus i Russland, som en kompensasjon for ditt eget co2 forbruk og dermed begrense din personlige innvirkning på drivhuseffekten. For å sette det hele litt på spissen, først den dagen hvor det ikke lenger finnes andre enn deg selv som forbruker Co2 som stammer fra fossilt brensel, så er dette en måte man kan være klimanøytral på. Uansett så vil det i alle tilfeller være fornuftig å kutte eget Co2 forbruk relatert til fossilt brensel på selv uavhengig av om man kjøper klimakvoter eller ikke da dette i alle tilfeller kommer på toppen av det man eventuelt kjøper av klimakvoter.

 

Vi bak dette nettstedet om drivhuseffekten tror ikke menneskeheten er villig til å frasi seg noe særlig av en velstand vi har oppnådd i dag for å stoppe utviklingen av drivhuseffekten. Til det er mennesket for egoistisk av natur og har et tankesett som for mange betyr at de ikke tror at en person kan utgjøre noe særlig forskjell hvis ikke alle andre tenker likt. Når alle tenker slik kommer man selvfølgelig ingen vei i bekjempelsen av drivhuseffekten.

 

Er teknologisk fremgang løsningen på å stoppe drivhuseffekten?

 

Den eneste løsningen for å stoppe drivhuseffekten er dermed etter vårt skjønn, satsning på teknologiske nyvinninger som kan erstatte fossilt brensel for folk flest. Dette fordrer velvilje fra styresmaktene i verdens mektige land, både i form av bevilgninger til forskning og bruk av påbud/forbud av ny og gammel teknologi når et brukbart alternativ foreligger. Et godt praktisk alternativ på dette er det Norske elbil initiativet hvor elbiler gis store fordeler i form av avgiftslette og andre fordeler som lov til å kjøre i kollektivfelt. Riktignok kan man stille mange spørsmål med i hvilken grad den enkelte elbil faktisk sørger for redusert forbruk av fossilt brensel, blant annet fordi store deler av verdens strøm produseres av fossilt brensel og at det går med fossilt brensel i forbindelse med produksjon og transport av elbiler. Det er i denne sammenheng viktig å huske at alt nytt må starte med noe og elbil er i slik henseende i alle tilfeller uansett en måte å få verden til å tenkte nytt på og kan på sikt sørge for en Co2 nøytral kjede innen bilproduksjon og andre industrier.